ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İLE PROTOKOL İMZALADIK

 

   resim1.png

 

 

 

 

 

 

 

•Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı protokol imzaladık.

•Bunun sonucu olarak da lisans ve lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje tabanlı akademik çalışmalara katkı sunulması hedeflenmektedir.