ETİK  İLKE VE DAVRANIŞ KURALLARI

 

           KONU VE KAPSAM

Etik kuralları, şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı; uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek ve çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

TEMEL İLKELER

Yöneticiler ve çalışanlar; her türlü ilişkilerinde ve işlerinde işbu dokümanda yer alan temel ilkeleri gözeterek, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ve pay sahiplerinin itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Çalışanlarımız, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda, özen ve bağlılık esasına göre hareket etmelidir.

Etik Kurallar; işbu dokümanda 3 ana başlık altında sunulmuştur:

·         Çıkar Çatışmaları

·         Paydaşlarla Olan İlişkiler

·         Bilgi Akışı

Şirketimizin Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni'ne ulaşmak için tıklayın.Şirketimizin Etik İlke ve Davranış Kurallarına ulaşmak için tıklayın.

 
 

 

 

Ürün Katalog Ara
© DİTAŞ 2014 Tüm Hakları Saklıdır