ik politikamız

insan kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonu
En önemli varlığımız olan insanın; çağdaş yönetim uygulamaları ile gelişimini sağlayarak, huzurlu ve güvenli bir iş ortamında, şirkete en yüksek katkıyı vermesini temin etmektir.

İnsan Kaynaklarının Misyonu 
Üretimin temel kaynaklarından olan ve zor bulunan nitelikli insanı en verimli ve en etkin şekilde kullanarak, Üretimin ve karın artmasına katkıda bulunmaktır.