raporlar ve sunumlar

yatırımcı ilişkileri

2019

Konsolide Finansal Raporlar (UFRS)

2019 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporları

2008

2008 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporları

2007

2007 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporları

2006

2006 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporları