ortaklık yapısı

kurumsal yönetim

Pay Sahibi Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%) İmtiyazlı Pay
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 7.278.815 72,79 Yoktur
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım 2.721.185 27,21 Yoktur
Toplam 10.000.000 100,00